Konzert – 10.12.2023, 18.00 Uhr

Carré Chanté singt den Evensong in der Christuskirche

Am 10.12. singt Carré Chanté um 18 Uhr den Evensong in der Christuskirche Mannheim.